• Kopernika 4, 22-600 Tomaszów Lubelski
  • 84 664 23 05, fax. 84 664 20 29
  • Herb Polski
  • Herb Tomaszów Lubelski

Informacje związane z powrotem do szkoły klas I i II

Powrót do szkoły  klas I i II

Od dnia 18 stycznia 2021 roku uczniowie klas I i II wracają do szkoły w reżimie sanitarnym.

Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Szatnie!

Uczniowie klasy I B i  klasy II a wchodzą do szkoły głównym wejściem i kierują się na lewo w stronę szatni - mają zamienione szatnie, są zaraz przy wejściu – podpisane; uczniowie wchodzą do sal  korytarzem przy wejściu głównym.

Pozostałe klasy I A, I C,  II B -   tak jak dotychczas wchodzą wejściem od strony szatni  i  kierują się do sal.

Sale lekcyjne:

I C (sala 12)oraz II A (sala 7)---uczą się  jak dotychczas w swoich salach.

I A sala 36 II piętro

I B  sala 33 II piętro

II B sala 23 I piętro

Rodzice mogą wejść tylko do wyznaczonych stref zachowując następujące zasady :

  • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
  • rekomendowany jest kontakt z wychowawcą, nauczycielami  z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

- Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

 - Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

- Od momentu wejścia do budynku szkoły do zakończenia zajęć uczniowie nie mogą samodzielnie opuszczać budynku szkoły.

……………………………………………………………………………………………………………

Link do wytycznych MEN,  GIS i MZ dla klas I - III

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3

Data dodania: 2021-01-14