• Kopernika 4, 22-600 Tomaszów Lubelski
  • 84 664 23 05, fax. 84 664 20 29
  • Herb Polski
  • Herb Tomaszów Lubelski

IV Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych

Brawo uczestnicy IV Międzyszkolnego Turnieju Pocztów Sztandarowych pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego oraz Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski Wojciecha Żukowskiego. Do rywalizacji zgłosiło się 14 szkół (12 podstawowych i 2 średnie). Dziękujemy bardzo Panu Burmistrzowi Wojciechowi Żukowskiemu za ufundowanie pięknych statuetek dla uczestników turnieju. Swoje podziękowania kierujemy również do Pana Waldemara Warzochy Prezesa PGKiM w Tomaszowie Lubelskim za ufundowanie poczęstunku.

Turniej składał się z dwóch części. Pierwsza część to konkurs wiedzy o polskich symbolach narodowych i ceremoniale szkolnym. Wyrazy uznania nalezą się dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Tomaszowie Lubelskim, którzy w kategorii szkół podstawowych zdobyli pierwsze trzy miejsca: I – miejsce: Lena Krawczyk, II – miejsce: Kasjan Luchowski, III – miejsce: Maja Chwała.
Szkoły średnie: I – miejsce: Katarzyna Szpinda - Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki Starowiejskiego w Łaszczowie. II – miejsce: Aleks Maryńczak – Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim. III – miejsce: Jakub Żuchowski - Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim.
Druga część konkursu to rywalizacja pocztów sztandarowych ze znajomości zasad musztry Wyniki II części konkursu przedstawiają się następująco:

Szkoły podstawowe:
I miejsce – Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Podhorcach.
II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie.
III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Łaszczówce.

Szkoły średnie:
I miejsce - Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki Starowiejskiego w Łaszczowie.
II – miejsce - Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim.
Szkoły podstawowe : SP nr 3 w Tomaszowie Lubelskim, SP nr 2 w Tomaszowie Lubelskim, SP Podhorce, SP Majdan Górny, SP Łaszczówka, SP Lubycza Królewska, SP Bełżec, SP Telatyn, SP Tyszowce, SP Łaszczów, SP Jarczów, SP nr 1 Tomaszowie Lubelskim.
Szkoły średnie:
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki Starowiejskiego w Łaszczowie.
Zespół Szkół Techniczno - Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim.

Wielkie podziękowania kierujemy do komisji konkursowej w składzie:
bryg. Paweł Chromiec - Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim.
mjr Łukasz Będziejewski - Placówka Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej.
st. kapral Marcin Kendziera - Wojskowe Centrum Rekrutacji.

Data dodania: 2023-11-03