• Kopernika 4, 22-600 Tomaszów Lubelski
  • 84 664 23 05, fax. 84 664 20 29
  • Herb Polski
  • Herb Tomaszów Lubelski

Olimpiada Informatyczna Juniorow

Pierwszy etap OIJ rozpocznie się już 26.09.2022 i potrwa do 5.01.2023. W tym roku zasady rejestracji uległy uproszczeniu w celu ułatwienia startu uczennicom i uczniom. Szkoły, jako jednostki, nie muszą już zgłaszać chęci uczestnictwa w olimpiadzie. Rejestracji dokonują wyłącznie uczniowie za pośrednictwem internetu, wskazując przy tym szkołę, do której uczęszczają. Pierwszy etap OIJ ma formułę otwartą, uczniowie mogą dokonać rejestracji i przystąpić do rozwiązywania zadań przez cały czas jego trwania. Dzięki temu uczniowie zyskają czas niezbędny do lepszego przygotowania się do konkursu. Pierwszy etap obejmuje również dobrowolny test wiedzy informatycznej, do którego uczeń może przystąpić w swojej szkole pod opieką nauczyciela dnia 27.10.2022. Komitet Główny Olimpiady skontaktuje się z odpowiednim wyprzedzeniem ze szkołami, których uczniowie wyrażą chęć startu w olimpiadzie w celu potwierdzenia, że dany uczeń uczęszcza do szkoły i w celu przygotowania tego testu.
Data dodania: 2022-09-25