• Kopernika 4, 22-600 Tomaszów Lubelski
  • 84 664 23 05, fax. 84 664 20 29
  • Herb Polski
  • Herb Tomaszów Lubelski

Zapobieganie zarażeniu koronawirusem

W zapobieganiu grypie dużą rolę odgrywa przestrzeganie zasad higieny tj. mycie rąk wodą z mydłem (i osuszenie ręcznikiem jednorazowym) po każdym kontakcie z chorym, po zasłanianiu ust podczas kaszlu lub kichania, przed jedzeniem lub dotykaniem okolicy ust i nosa. W sezonie zachorowań należy unikać przebywania w tłumie i w niewietrzonych pomieszczeniach. Chorych należy izolować. W przypadku bliskiego kontaktu z chorym (1,5 – 2 m) należy używać jednorazowej maseczki na twarz (maseczkę powinien mieć również chory). Profilaktyka farmakologiczna jest możliwa w grupach dużego ryzyka po bliskim kontakcie z chorym , ale nie jest rutynowo zalecana.

Data dodania: 2020-02-28