• Kopernika 4, 22-600 Tomaszów Lubelski
  • 84 664 23 05, fax. 84 664 20 29
  • Herb Polski
  • Herb Tomaszów Lubelski

Świetlica szkolna

Szanowni Rodzice!!!

Świetlica zapewnienie uczniom opiekę i bezpieczeństwo przed i po zajęciach lekcyjnych. Celem działalności świetlicy jest :

 

* stwarzanie warunków do nauki własnej, udzielanie pomocy w nauce.

 

* rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.

 

* nauka współdziałania w grupie rówieśniczej poprzez zabawy integracyjne, pracę w grupach.

 

* utrwalanie wiedzy uczniów zdobytej podczas lekcji.