• Kopernika 4, 22-600 Tomaszów Lubelski
  • 84 664 23 05, fax. 84 664 20 29
  • Herb Polski
  • Herb Tomaszów Lubelski

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia w roku szkolnym 2022/2023:
 
I A - Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów -,,Uczę się, bo chcę zdobyć wiedzę.” Pani  Magdalena Krech.

I B - ,, Dużo wiem i wiele potrafię”- zajęcia  rozwijające zainteresowania matematyczno-polonistyczne  uczniów. Pani Ewelina Pleskacz.

II A -  „Matematyka na wesoło” - zajęcia rozwijające zainteresowania  i uzdolnienia matematyczne w klasie II A- Pani Elżbieta Fedczyszyn.

II B - ,,Z matematyką za pan brat”- zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów - Pani Małgorzata Kochańska.

III A - Wzorowy uczeń-  zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów - Pani Monika Piasecka.

III B - Gdy poćwiczę sam policzę- zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia matematyczne uczniów-Pani Katarzyna Panasińska.

III C - ,,Mały mistrz matematyki”- zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia matematyczne uczniów. Pani Urszula Chromiec.

Pani Kamila Harbuz – ,,(Nie)* zwykła matematyka ”- zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

Pani Agnieszka Malec - You can say it!- zajęcia rozwijające sprawność mówienia  i pisania.

Pani Jolanta Piwko- ,,Kreatywność kluczem do sukcesu”- wspieranie rozwoju umiejętności i zdolności matematycznych. Klasa VI A,VII A, VIII a, b.

Pani Agnieszka Klimecka - Krawczyk - kółko plastyczne.

Pani Małgorzata Korzeniowska - Witt - chór szkolny.