• Kopernika 4, 22-600 Tomaszów Lubelski
  • 84 664 23 05, fax. 84 664 20 29
  • Herb Polski
  • Herb Tomaszów Lubelski

Szkoła

Witamy na stronie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. 0rląt Lwowskich

   Szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 września 2017 r. Powstała na bazie Gimnazjum Nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim.

    W Naszej Szkole dbamy o wszechstronny rozwój każdego ucznia, co wpływa na wysoki poziom nauczania i sprawia, że panuje u nas przyjemna

i bezpieczna atmosfera uczenia się i rozwoju. Zachęcamy Rodziców do angażowania się w zadania szkoły, chcemy by Dzieci czuły Wasze wsparcie

w dziedzinie edukacji, by dom i szkoła współpracowały ze sobą! Bardzo wysoko cenimy wartości jakie przyświecały,, Orlętom Lwowskim " -

Naszemu Patronowi Szkoły.

Wiara, miłość, bohaterstwo ... te słowa to nasz drogowskaz. Za ważną sprawę uznajemy wolontariat szkolny - jako istotny element kształtowania

u uczniów właściwych postaw prospołecznych.

Życzymy sobie, Wam Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice, żeby Nasza Szkoła była Numer 1 nie tylko w mieście ...

                                           Z życzeniami sukcesów, samych mile spędzonych chwil w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim

                                                                                                                            Dyrekcja Szkoły

Poczet sztandarowy

Opiekun Pocztu Sztandarowego: Pan Mirosław Fus

Uczniowie 2021/2022:

  • Drej Bartosz
  • Buczek Jakub
  • Świderek Aleksandra
  • Krawczyk Jakub
  • Żurawska Aleksandra
  • Kuropatnicka Roksana
  • Bakuniak Sara