• Kopernika 4, 22-600 Tomaszów Lubelski
 • 84 664 23 05, fax. 84 664 20 29
 • Herb Polski
 • Herb Tomaszów Lubelski

Szkoła

Witamy na stronie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. 0rląt Lwowskich

   Szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 września 2017 r. Powstała na bazie Gimnazjum Nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim.

    W Naszej Szkole dbamy o wszechstronny rozwój każdego ucznia, co wpływa na wysoki poziom nauczania i sprawia, że panuje u nas przyjemna

i bezpieczna atmosfera uczenia się i rozwoju. Zachęcamy Rodziców do angażowania się w zadania szkoły, chcemy by Dzieci czuły Wasze wsparcie

w dziedzinie edukacji, by dom i szkoła współpracowały ze sobą! Bardzo wysoko cenimy wartości jakie przyświecały,, Orlętom Lwowskim " -

Naszemu Patronowi Szkoły.

Wiara, miłość, bohaterstwo ... te słowa to nasz drogowskaz. Za ważną sprawę uznajemy wolontariat szkolny - jako istotny element kształtowania

u uczniów właściwych postaw prospołecznych.

Życzymy sobie, Wam Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice, żeby Nasza Szkoła była Numer 1 nie tylko w mieście ...

                                           Z życzeniami sukcesów, samych mile spędzonych chwil w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim

                                                                                                                            Dyrekcja Szkoły

Dokumentacja szkolna

Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów i kryteria oceniania

Poczet sztandarowy

Opiekun Pocztu Sztandarowego: Pan Mirosław Fus

Uczniowie 2022/2023:

 • Panasińska Gabriela
 • Jedynak Julia
 • Słoboda Jakub
 • Bukowski Bartosz
 • Madej Karol
 • Charkot Zuzanna
 • Ludian Karolina
 • Kyc Wiktoria
 • Woś Zuzanna