• Kopernika 4, 22-600 Tomaszów Lubelski
  • 84 664 23 05, fax. 84 664 20 29
  • Herb Polski
  • Herb Tomaszów Lubelski

Nabór wniosków LUBELSKIE WSPIERA UZDOLNIONYCH....

Szanowni Państwo,                                   

 

uprzejmie informuję, iż w dniu 1 września 2023 r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach nowych programów stypendialnych realizowanych przez Województwo Lubelskie w ramach Priorytetu X Lepsza edukacja, programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego
2021-2027:

·        Program stypendialny „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024” skierowany jest  do uczniów szkoły podstawowej, uczących się w klasach V-VIII oraz uczniów liceum ogólnokształcącego, mieszkających lub uczących się w województwie lubelskim, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej,  przez co należy rozumieć niekorzystną sytuację materialną ucznia (rodziny ucznia), wynikającą z niskiego dochodu przypadającego na osobę w rodzinie lub posiadanie przez ucznia orzeczenia o niepełnosprawności lub posiadanie przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 Stypendia przyznawane będą na okres od 01.09.2023 r. do 30.06.2024 r., w kwocie 600 zł miesięcznie - uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 ·        Program stypendialny „Lubelska kuźnia talentów 2023-2024” skierowany jest do uczniów kształcących się w formie dziennej w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe tj. uczniów technikum, uczniów szkoły artystycznej, uczniów szkoły policealnej i uczniów szkoły branżowej I i II stopnia, mieszkających lub uczących się w województwie lubelskim, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, przez co należy rozumieć niekorzystną sytuację materialną ucznia (rodziny ucznia), wynikającą z niskiego dochodu przypadającego na osobę w rodzinie lub posiadanie przez ucznia orzeczenia o niepełnosprawności lub posiadanie przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 Stypendia przyznawane będą na okres od 01.09.2023 r. do 30.06.2024 r., w kwocie 600 zł miesięcznie - uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 Wymienione programy dofinansowane są przez Unię Europejską, realizowane przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

 W związku z rozpoczęciem rekrutacji, proszę o przekazanie informacji o naborze wniosków o przyznanie stypendium uczniom, którzy mogliby wziąć udział we wspomnianych programach stypendialnych. 

 Szczegółowe informacje dotyczące programów: regulaminy i wymagane dokumenty, znajdują się na stronie internetowej www.lubelskie.pl w zakładce Stypendia uczniowskie.

 

Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące projektów stypendialnych prosimy kierować pod numery telefonów (81) 44 16 713, (81) 44 16 716, (81) 47 81 459 (81) 44 16 776

lub za pośrednictwem skrzynki

e-mail: stypendia_ue@lubelskie.pl

 

 

Wnioski pobrane ze strony internetowej należy złożyć w wersji papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego, który jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź podpisem potwierdzonym profilem zaufanym, w terminie od 1 do 30 września 2023 r.

  Zarząd Województwa Lubelskiego

zaprasza

do składania wniosków o przyznanie stypendium

w ramach programów stypendialnych dla uczniów:

Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024

oraz

Lubelska kuźnia talentów 2023-2024

w terminie od 1 do 30 września 2023 r.

 

Programy skierowane do zdolnych uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, mają na celu rozwój wiedzy i umiejętności, motywowanie i wspieranie rozwoju emocjonalnego oraz wspieranie twórczego myślenia dzieci i młodzieży.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy są mieszkańcami województwa lubelskiego lub pobierają naukę na terenie województwa lubelskiego oraz w roku szkolnym 2023/2024 będą uczyć się w klasach V, VI, VII i VIII szkół podstawowych lub w liceach ogólnokształcących lub będą rozpoczynać lub kontynuować naukę w formie dziennej, w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe tj. w szkole branżowej, technikum, szkole policealnej lub w szkole artystycznej oraz którzy spełniają wymagane regulaminem kryteria.

 

Programy  zakładają przyznanie stypendiów

na okres od 01.09.2023 r. do 30.06.2024 r., w kwocie 600 zł miesięcznie - uczniom, którzy uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin przyznawania stypendiów, instrukcja oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej  www.lubelskie.pl
w zakładce Stypendia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wnioski o przyznanie stypendium można składać:

·  przez placówkę pocztową na adres siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin;

·  osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie lub w jednej z Filii Urzędu Marszałkowskiego;

·  w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym.

 

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego

z pracownikami Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego,

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

tel. (81) 47 81 459; (81) 44 16 713; (81) 44 16 716; (81) 44 16 776

 

 

Data dodania: 2023-09-03