• Kopernika 4, 22-600 Tomaszów Lubelski
  • 84 664 23 05, fax. 84 664 20 29
  • Herb Polski
  • Herb Tomaszów Lubelski

Wakacyjne konkursy plastyczno-fotograficzne -zapraszamy do udziału

Zapraszamy dzieci i młodzież z terenu województwa lubelskiego do udziału w wakacyjnych konkursach plastyczno-fotograficznych!

Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego we współpracy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregion Roztocze oraz Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursach fotograficznych „Energia przyszłości” oraz „Czyste powietrze – nasz wspólny cel!”.

Celem konkursów jest edukacja ekologiczna, promowanie postaw proekologicznych oraz wzrost świadomości dzieci i młodzieży z terenu województwa lubelskiego w zakresie odnawialnych źródłach energii (wiatr, słońce, woda) oraz przeciwdziałania szkodliwym emisjom na obszarach objętych ochroną.

Tematyka prac w ramach konkursu „Czyste powietrze – nasz wspólny cel!”  powinna nawiązywać do:

·        możliwych sposobów walki ze smogiem i ograniczania emisji,

·        wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie,

·        możliwości zmiany codziennych nawyków wpływających na ograniczenie emisji,

·        inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza w najbliższym otoczeniu.

 

W ramach konkursu „Energia przyszłości” - czekamy na prace plastyczne i fotografie nawiązujące do:

·        korzyści płynących z zastosowania instalacji produkujących energię ze źródeł odnawialnych,

·        skutków zanieczyszczeń powietrza,

·        możliwości ograniczania energochłonności w przemyśle, w gospodarstwach domowych i przestrzeni publicznej (gmina/powiat), 

·        Przykładów wykorzystania instalacji OZE w najbliższym otoczeniu (gospodarstwo domowe oraz przestrzeń publiczna w gminie/powiecie).

 

Na prace czekamy do 15 września 2023 r.

Do wygrania nagrody rzeczowe.

Regulaminy konkursów dostępne na stronie: www.irst.lubelskie.pl
W załączniku - plakaty dotyczące ww. konkursów.

Data dodania: 2023-08-04